Daily Strength Superfruit

149 Kr
I Lager
SKU
177

Ett tillskott av vitaminer, mineraler, antioxidanter samt extrakt från blåbär och nypon.
Anpassad för dig som tränar mycket och hårt. Innehåller bl.a höga doser av B-vitaminer. 

Dosering:
 En kapsel per dag i samband med måltid. 
Förpackning: 120 kapslar/ dagsdoser 

 Daily Strength Superfruit 120 caps, SKU 177

Daily Strength Superfruit provides a supplement of vitamins, minerals, antioxidants, and also extract from blueberries and rosehips.

Container: 120 capsules.
Suggested Use: 1 capsule a day together with meal.

Mer information

Undrar du något om denna produkt?
Ställ din fråga nedan, vi återkommer så fort som möjligt.

Daily Strength Superfruit
Ett tillskott av vitaminer, mineraler, antioxidanter samt extrakt från blåbär och nypon.


Dosering: En kapsel per dag i samband med måltid. 

Förpackning: 120 kapslar/ dagsdoser 

Ingredienser:
  Askorbinsyra, kalciumkarbonat, Gelatin (kapsel), magnesiumoxid, zinkglukonat, blåbärsextrakt, nyponextrakt, dl-alfa-tokoferolacetat, nikotinamid, kaliumklorid, askofyllum nodosum, järn(II)fumarat, magnesiumsterat (smörjmedel), kalcium-d-pantotenat, mikrokristallinsk cellulosa (fyllnadsmedel), mangansulfat, selenaminokelat, retinolacetat,  pyridoxin HCl, riboflavin, tiaminmononitrat, kolekalciferol, kromaminokelat, cyanokobolamin, folsyra, D-biotin.

Daily Strength innehåller (1 kapsel)


Kalcium (Kalciumkarbonat): 50 mg, 6% av RDI Kalcium är viktigt för starka ben men är viktigt för att reglera musklernas kontraktion (sammandragning).

Magnesium (Magnesiumoxid): 50 mg, 13% av RDI 
Bra för benstommen, behövs för kalkomsättningen och proteinsyntesen, muskel- samt nervfunktionaliteten, cellernas funktion, leverns funktion, immunförsvaret, hormonsystemet och matsmältningen

Jod (Askofyllom Nodosum): 18,75 µg, 13% av RDI Jod är ett livsviktigt grundämne som ingår i de ämnesomsättningshormoner (tyroxin och trijodotyronin) som bildas i sköldkörteln och bl.a stimulerar förbränning och bildande av proteiner.

Selen (Selen-aminokelat): 55 mg, 100% av RDI Selen är liksom E-vitamin en antioxidant, men är cirka tusen gånger mer aktivt än E-vitamin.

Krom (krom-aminokelat): 40,0 µg, 100% av RDI Krom är ett livsviktigt spårämne som behövs för förbränning av socker. 

Mangan (Mangansulfat): 2 mg, 100% av RDI Viktig för energi produktionen.


Kalium (Kaliumklorid): 12,5 mg, 0,6% av RDI
 Kalium är viktig för musklernas kontraktions förmåga samt sändandet av nervimpulser.


Järn (II fumarat): 7,0 mg, 50% av RDI
 Som en beståndsdel av hemoglobin transporterar järn syre från lungorna ut till alla celler och koldioxid den motsatta vägen. Den har en viktig roll i proteinmetabolismen samt celldelning och tillväxt.


Zink (Zinkglukonat): 10,0 mg, 100% av RDI
 Stärker ditt immunförsvar


Blåbärsextrakt: 50 mg 
Blåbär är rikt på vitaminer och innehåller även lutein, ett ämne som bl.a. finns i näthinnan i ögat, och antocyaner, naturens starkaste antioxidant.


Nyponextrakt: 50 mg 
Nypon är en stark antioxidant och innehåller ovanligt mycket naturlig C-vitamin.


Vitamin A (retinolacetat): 800 µg, 100% av RDI 
Retinol har betydelse för ögats funktion och mörkerseendet. Ökar resistensen mot infektioner, förgiftningar och allergiska reaktioner.


Vitamin B1 (tiaminmononitrat): 2,20 mg, 200% av RDI 
Tiamin är ett viktigt koenzym vid metabolism av kolhydrater och är viktigt för normal funktion av hjärnan och centrala nervsystemet.


Vitamin B2 (riboflavin): 2,80 mg, 200% av RDI
 Riboflavin är centralt för cellernas energiproduktion och behövs för kolhydrat, fett- och proteinförbränningen. Vitaminet deltar också vid produktionen av fleromättade fettsyror och flera viktiga hormoner. Det aktiverar och stödjer flera andra näringsämnen i deras uppgifter och effekter, bland annat niacin, folsyra och vitamin B6 samt vitamin K. En annan viktig funktion är att bryta ner olika gifter och läkemedel i levern. Riboflavin är även en av kroppens viktigaste antioxidanter.


Vitamin B3 (niacin): 32 mg, 200% av RDI 
Niacin spelar viss roll för produktionen av histamin i kroppen


Vitamin B5 (pantotensyra): 6,25 mg, 200% av RDI
 Pantotensyra påskyndar celltillväxten och stimulerar på så sätt sårläkning, reparation av skador på hud och slemhinnor. Det fungerar även som antioxidant.


Vitamin B6 (pyridoxin HCl): 2,80 mg, 200% av RDI 
Medverkar vid bildandet av röda blodkroppar och antikroppar, är ett naturligt antihistamin och vattendrivande medel samt reglerar kalium–natrium balansen


Vitamin B12 (cyanokobalamin): 5 µg, 200% av RDI
 Kobalamin är essentiellt i vår kropp och används framför allt till produktionen av röda blodkroppar samt bidrar till nervsystemets funktion genom att medverka i bildningen av myelin


Vitamin C (askorbinsyra): 125 mg, 156% av RDI
 C-vitamin är nödvändigt för bland annat bindvävens ämnesomsättning. Det underlättar järnupptagningen i magen. Dess benägenhet att reducera ger askorbinsyran en antioxidativ effekt på andra ämnen i kroppen.


Vitamin D3 (kolekalciferol): 400 ie (5µg), 100% av RDI 
Vitaminet upprätthåller tillsammans med parathormonet en balans mellan kalcium och fosfat i blodet och främjar bildandet av ben.


Vitamin E (dl-alfa tochoferol): 24 mg, 200% av RDI
 E-vitamin tillhör gruppen tokoferol och är en antioxidant som skyddar kroppen mot oxidativa skador som kan uppkomma vid tung träning och stress.


Folsyra: 200 µg, 100% av RDI
 Folsyra är en viktig faktor för tillväxt och är en förutsättning för att blod (de röda blodkropparna) ska bildas och för normal celldelning.


Biotin:  50 µg, 100% av RDI
RDI = Rekommenderat dagligt intag.

Kosttillskott: Ska ej användas som alternativ till en variationsrik
kost. Överdosering kan medföra hälsorisker. Förvaras oåtkomligt
för barn. Förvaras i rumstemperatur med stängt lock.


 Daily Strength Superfruit 120 caps, SKU 177

Daily Strength Superfruit provides a supplement of vitamins, minerals, antioxidants, and also extract from blueberries and rosehips.

Container: 120 capsules.

Suggested Use: 1 capsule a day together with meal.


Blueberry extract:
 50mg
Blueberries are rich in Vitamins and also contain lutein; a substance which is found in the retina of the eye. Blueberries also contain anthocyanins which is nature’s most powerful antioxidant.

Rosehip extract: 50 mg
Rosehip is a powerful antioxidant and contains a large amount of natural Vitamin C.
 

Calcium (Calcium carbonate): 50 mg, 6% of RDI
Calcium is important to strengthen the bones and to regulate muscle contractions.
 

Magnesium (Magnesium oxide): 50 mg, 13% of RDI
Good for the skeleton, needed for calcium metabolism and for the protein synthesis. It is also useful for muscle and nerve functionality, the function of cells and liver, the immune system, the hormone system and digestion.

JOD (Askofyllom Nodosum): 18,75µg, 13% of RDI.
JOD is a life sustaining elemental and a part of the metabolistic hormones (thyroxin and triiodothyronine) which are formed in the thyroid gland and, among other things, stimulates metabolism and the formation of proteins.
 

Selenium (selenium-aminokelat): 55mg, 100% av RDI
Selenium is, like vitamin E, an antioxidant, but approximately 1000 times more active than Vitamin E.
 

Chromium (chromium-aminokelat): 40µg, 100% of RDI
Chromium is a lifesaving tracer which is used by the body to burn sugar.
 

Manganese (manganese sulfate): 2mg, 100% of RDI.
It is important for the production of energy.
 

Vitamin A (retinol): 800µg, 100% of RDI
Retinol is important for the functioning of the eye and for night vision. It increases the resistance to infections, poisonings and allergic reactions.

Vitamin B1 (thiamine mononitrate): 2,20 mg, 200% of RDI.
Thiamine is an important coenzyme for the metabolism of carbohydrates. It is also important for the normal functioning of the brain and the central nervous system.
 

Vitamin B2 (riboflavin): 2,80 mg, 200% of RDI:
Riboflavin is central for the energy production of the cells and is also needed for the burning of carbohydrates, fat and protein. Vitamin B2 also assists in the production of polyunsaturated fatty acids and many important hormones. It activates and supports several other nutrients in their functions and effects, for example niacin, folic acid and Vitamin B6 and Vitamin K. Another important function is the breaking down different toxics and medicines in the liver. Riboflavin is one of the body’s most important antioxidants.

Vitamin B3 (niacin): 32 mg, 200% of RDI
Niacin assists in the body’s production of histamine.
 

Vitamin B5 (pantothenic acid): 6,25mg, 200% of RDI
Pantothenic acid speeds up the growth of cells and therefore stimulates the healing of wounds and the repair of damages to skin and the mucous membrane. It also functions as an antioxidant.

Vitamin B6 (pyridoxine HCI): 2,80 mg, 200% of RDI
Contributes to the formation of red blood cells and antibodies. It is also a natural antihistamine and diuretic which regulates the potassium-sodium level.
 

Vitamin B12 (cyanocobalamin): 5µg , 200% of RDI
Cobalamin is essential for the body and is used, among other things, for production of red blood cells. It also contributes to the function of the nervous system by partaking in the formation of myelin.

Vitamin C (ascorbic acid): 125mg, 156% of RDI
Vitamin C is necessary for the connective tissues metabolism. It facilitates the uptake of iron in the stomach. Its tendency to reduce gives the ascorbic acid an antioxidant effect on other substances in the body.
 

Potassium (Potassium chloride): 12,5 mg, 0,6% of RDI
Potassium is important for the contraction ability of the muscles and also for transmitting neural impulses.

Iron (II fumarate): 7,0 mg, 50% of RDI
As being a part of hemoglobin, iron transports oxygen from the lungs to all cells in the body. Iron then carries carbon oxide the opposite way. It also has an important role to play in the protein metabolism, cell division and growth.
 

Zinc (zinc gluconate): 10,0 mg 100% of RDI
Strengthens your immune system.

Vitamin D3 (cholecalciferol): 400ie (5µg), 100% of RDI
The vitamin, together with parathormone, maintains a balance between calcium and phosphate in the blood and promotes the formation of bone.
 

Vitamin E (dl-alpha-tocopherol): 24mg, 200% of RDI
Vitamin E belongs to the group of tocopherol and is an antioxidant which protects the body against oxidative injuries that can be the result of heavy exercise and stress.
 

Folic Acid: 200µg, 100% of RDI
Folic Acid is an important factor for growth and a requirement for blood to form (red blood cells), and for a normal cell division.
 

Biotin: 50µg, 100% of RDI

Ingredients: ascorbic acid, calcium carbonate, gelatine, magnesium oxide, zinc gluconate, blueberry extract, rosehip extract, dl-alpha-tocopherol acetate, nicotinamide, potassium chloride, askofyllum nodosum, ferrous(II)fumarate, magnesiumsterate (lubricant), calcium-d-pantotenat, mikrokristallinsk Cellulosa (fillers), manganese sulfate, selenaminokolat, retinol, pyridoxine HCI, riboflavin, thiamine mononitrate, cholecalciferol, kromaminokelat, cyanonkobolamin, folic acid, D-biotin.


Dietary supplement, does not substitute a varied diet, Recommended dose should not be exceeded. Store in a dry environment away from children.
 

Amounts per daily intake % av RDI
Blueberry extract: 50 mg
Rosehip extract: 50 mg
Vitamin A (retinol): 1500 ie 21 %
Vitamin B1 (thiamine): 3 mg 270 %
Vitamin B2 (riboflavin): 3 mg 210 %
Vitamin B5 (pantothenic acid): 6 mg 100 %
Vitamin B6 (pyridoxine): 3 mg 210 %
Vitamin B12 (cyancobalamin):  6 µg  240 %
Vitamin C (ascorbic acid): 125 mg 155 %
Vitamin D3 (cholecalciferol):  100 ie  50 %
Vitamin E (Alfatochoferol):  25 mg  210 %
Folic acid:  200 µg  100 %
Biotin:  40 µg  80 %
Calcium (carbonate):  50 mg   6 %
Magnesium (oxide):  50 mg  13 %
Jod (Askofyllom Nodosum):  19 µg  13 %
Selen (Selen aminokelat):  12 µg  22 %
Chromium (cromium-aminokelat): 12 µg 30 %
Manganese (sulfate): 1,5 mg 30 %
Potassium (chloride): 12 mg 0,6 %
Iron (gluconate): 4 mg 30 %
Zink  (gluconate): 4 mg 40 %

 

 

Mer information
Varumärke Strength Sport Nutrition
Skriv en recension
Du recenserar:Daily Strength Superfruit