NO Extreme 180kaps á 500mg

278 Kr
I Lager
SKU
110

N.O Extreme ökar kväveoxid-syntesen. Kväveoxid (Nitro Oxid) är en gas i fri form som produceras i kroppen och används för att komunicera med andra celler i kroppen. Kväveoxid är en molekyl bestående av en atom kväve och en atom syre.

Nitrater, inte bara för kondition och muskelpump!
Det har länge varit känt att nitratprodukter ger bra effekt för ökad uthållighet. Nu publiceras en studie som visar kraftig effekt på styrka för samma nitrater, upp till 5% i styrkeökning visar en ny studie publicerad i Society of Sport. Läs Mer om studien


Hur hjälper detta mig som tränar?
Omedelbar ökad muskelvolym(Ökad muskelpump), Förbättrad vaskularitet, Ökad muskeluthållighet, Minskad mjölksyrenivå.

Förpackning:  180 kapslar á 500mg
Serveringar: 90 st á 2g


 N.O Extreme increases the nitrogen oxide-synthesis.
Nitro oxide, in its free form, is a gas which is produced in the body and is used for communication between cells.
Nitro oxide is a molecule that consists of one atom nitrogen and one atom oxygen.
The production of nitrogen oxide takes place when the amino acid L-Arginine is converted into L-Citrulline by the nitrogen oxide synthesis (NOS).


Label info: Each serving (4 capsules) contains: 1000mg A-AKG (L-Arginine Alpha Ketoglutarate), 1000mg Citruline Malate
Container:  180 capsules of 500mg

 

Mer information

Undrar du något om denna produkt?
Ställ din fråga nedan, vi återkommer så fort som möjligt.

N.O Extreme 180 kapslar

N.O Extreme ökar kväveoxid-syntesen. Kväveoxid (Nitro Oxid) är en gas i fri form som produceras i kroppen och används för att komunicera med andra celler i kroppen. Kväveoxid är en molekyl bestående av en atom kväve och en atom syre.

Produktionen av kväveoxid inträffar när aminosyran L-Arginine konverteras till L-Citrulline genom kväveoxidsyntesen (NOS). L-Citrulline har den unika förmågan att sedan återvinnas till L-Arginine.Genom att tillföra kombinationen av L-Arginine Alfa Ketoglutarate (A-AKG) och L-Citrulline Malate ökas kväveoxidsyntesen optimalt. Ökad kväveoxidsyntes bidrar till ökat blodflöde, syretillförsel och glykogenupptag i muskeln. 


Nitrater, inte bara för kondition och muskelpump!
Det har länge varit känt att nitratprodukter ger bra effekt för ökad uthållighet. Nu publiceras en studie som visar kraftig effekt på styrka för samma nitrater, upp till 5% i styrkeökning visar en ny studie publicerad i Society of Sport. Läs Mer om studien


L-Arginine Alfa Ketoglutarate (A-AKG)
A-AKG har visat sig ha ett effektivare upptag samt en bättre effekt på NO produktionen jämfört med intag av vanlig L-Arginine.-

L-Citruline Malate.
Citruline ökar kväveoxid (NO) produktionen. Forskning visar att supplimentering av Citrulline Malate ökar Arginine-nivåerna bättre än att ta motsvande dos Arginine. Citruline reducerar mjölksyra och ammonik från muskelcellen. Citruline ökar även ATP och kreatin nivåerna i muskelcellen Malate reglerar återvinningen av laktat och pyruvat och ingår i citonsyracykeln. Malate tillför både omedelbar och långvarig energi i muskelcellen.
 

Hur hjälper detta mig som tränar?
Omedelbar ökad muskelvolym(Ökad muskelpump)
Förbättrad vaskularitet.
Ökad muskeluthållighet.
Minskad mjölksyrenivå
 

Förpackning:  180 kapslar á 500mg
Portioner: 90 st á 2g

Dagsdos: 2 portioner á 2 kapslar Tag en servering strax innan träning och en direkt efter. På träningsfria dagar tag en servering innan frukost och en på kvällen.

En servering (2 kapslar) innehåller 500mg A-AKG (L-Arginine Alfa Ketoglutarate) 500mg L-Citruline Malate
 
Ingredienser: Citrullinmalat, L-Arginin Alfa Ketoglutarat, Kapsel: Gelatin
 

 Strength NO Extreme 180 caps, sku 110

N.O Extreme increases the nitrogen oxide-synthesis.

Nitro oxide, in its free form, is a gas which is produced in the body and is used for communication between cells.
Nitro oxide is a molecule that consists of one atom nitrogen and one atom oxygen.
The production of nitrogen oxide takes place when the amino acid L-Arginine is converted into L-Citrulline by the nitrogen oxide synthesis (NOS).
L-Citrulline has the unique ability to later be restored into L-Arginine.
By adding the combination of L-Arginine Alfa Ketoglutarate (A-AKG) and L-Citrulline the NOS is optimized. An increased NOS leads to: an increased blood flow, increased oxygen level and an increased uptake of Glycogen in the muscles.

 

How does this improve my performance?

  • By an immediate increase in muscle volume. (increased muscle pump).
  • Improved vascularity.
  • Increased muscle endurance.
  • By reducing the accumulation of lactic acid.

 

L-Arginine Alfa Ketoglutarate (A-AKG)
A-AKG has shown to have a better effect on the NO production compared to an intake of regular L-arginine only.

 

L-Citrulline Malate
Citrulline increases the production of NO. Citrulline malate also increases the Arginine level better than an equal dose of Arginine only. Citrulline reduces lactic acid and ammonia in the muscle cells. Citrulline increases the ATP and Creatine level in the muscle cells. Malate regulates the recycling of Lactate and Pyruvate which are part of the citric acid cycle. Malate adds both instant and long term energy to the muscle cells.

 

Label info: Each serving (4 capsules) contains:
1000mg A-AKG (L-Arginine Alpha Ketoglutarate)
1000mg Citruline Malate

 

Contains: L-Citruline Malate, L-Arginine Alpha Ketoglutarate. Capsule: Gelatine, color titanoxide

 

Suggested Use: Four capsules 20 minutes before excercise. Days without excercise, take four capsules before bedtime.

Servings: 45 servings of four capsules

"Better NO boosters contain a combination of L-arginine and L-citrulline"
Läs Mer

 
Mer information
Varumärke Strength Sport Nutrition
Skriv en recension
Du recenserar:NO Extreme 180kaps á 500mg